Ostern - 1. Grittihaase Degustation

01.04.2018, 10:11 bis 10:21 Uhr, Schlossplatz, Aesch

Bringtet alli euri selber gmachte Grittihaase. Prämierig dur d Gmäinpräsidentin.

Dr Gwünner oder d Gwünnere reist mit em Zunftmeister am 29. Februar 2019 an d Oschterwält in Bauma.

Anmeldung zur Grittihaase Deguschation Ostern, 1. April 2018